Folytatásos történetek
Kitti: Ötödik parancsolat: 5. rész [ÚJ]
Mire Pista hazaért, beesteledett. A szomszéd falu rendőrautója állt a ház előtt, s benne két rendőr várta. Nem ismerte őket. Pedig a kocsmai hajcihőknél, a szinte mindennapos rendőrszemlék során, már tegeződtek is néhány gyakran intézkedő rendőrrel. – Erőt, egészséget! – szálltak ki elé az autóból. – Hát maga honnan érkezik? Igazolvány, egyebek vannak-e magánál? Pista csak nézett. Verejtéke egész a talpáig csorogva égette, inge teljesen átázva főtt a hátán, s má...

Koncz Rózsa: Az előzés. Ötödik befejező rész. [ÚJ]
Mari megtudta mi a félelem, nem tudott aludni, hallucinált, kezeit tördelte, hallotta, hogy kattan a zár. Nem tudta megítélni, hogy ébren van e vagy álmodik. Ez nem mehet így tovább, orvoshoz kell fordulni. Felkeresett egy híres doktort, terápiára jelentkezett. Vett ki néhány nap szabadságot, pihennie kell. Időnként meglátogatta Noémi, akinek beszámolt mindenről. Mari már egész jól haladt a feladatokkal, bár nagyon nehezére esett a sok megaláztatást újra végig élni, de jó volt túl l...

Sabján László: Akire rászakadt az ég 3/1 [ÚJ]
Nagyapám a barátom volt. Ezt azért fontos mindjárt az elején megemlíteni, mert, mint megtapasztaltam, ez nem mindig és nem mindenhol ennyire tapintható, inkább csak halovány mása a létező, élő barátságnak. A nagyapák azok nagyapák, az unokák meg unokák, és ami összekötné őket, az egy olyan híd, amelyet olykor és helyenként ritkán látogatnak. Arra a hídra - kinél szélesebb az, kinél keskenyebb, egyiknél hosszú, máshol rövidke, íves, ívetlen, esetenként csak egy libegő kötélalkotmány - mintha legtöbbször cs...

Vilhelem Margareta: Mesterember...3. [utolsó] [ÚJ]
A királyi asszony nem először volt vendége a régi boltnak. Azokban a ritka órákban, amikor a szent Birodalom s nagy családja után kissé magának élhetett, gyakran felkereste kedvenc ékszeresét. Most meg, amióta a schönbrunni kastély új lakosztályát rendezik be, éppen gyakran megtiszteli látogatásával régi bizalmasát. - Gyümölcsös tálat mutass nekem - szólt az öreghez. - A grófnő szíves lesz, megkönnyíti a választás nehéz munkáját - mondta kegyesem mosolyogva...

Auerbachné Tóth Katalin: Mia és Rudolf - II. [ÚJ]
II. Eltelt néhány év, és már szinte különlegesség-számba ment, ha bárhol is találtak még csodás lényeket. Eltűntek, nyomuk veszett. Átengedték a földi létet az emberek számára, akik hamarosan rájöttek, hogy a csodák nélkül eléggé sivár lehet az élet. Sivár, de nem áll meg. Esküvők, születések jöttek, ahogy az öregek el is mentek, az élet rendje szerint. De azok, akik egy kis segítségre vágytak, ha jószívűek voltak, sem mindig kapt...

Koncz Rózsa: Az előzés: Negyedik rész. [ÚJ]
Noémi telefonált Marinak, hogy kedden mennek Balatonra, menjen velük, Mari boldogan igent mondott. Készült reggel és úgy döntött elviszi magával kiskutyáját is. Kosarát telerakta mindenféle jóval. Ahogy odaértek, és felpakoltak a hajóra, megjelent András, Noémi vőlegénye késett. Az autópályán karambol történt, később telefonált, hogy induljanak el, ha a közelbe ér, akkor telefonál. Később kiderült, hogy András kérte a csapattársát, hogy szeretne kibékülni Marival, segítsen neki. Ez a ...

Kitti: Ötödik parancsolat 4. [ÚJ]
Halál Pista úgy ébredt hajnalban, mint más reggeleken. Viszont most eltöprengett. Vali nem volt a házban, gyerekei mélyen aludtak. Ilyen még soha nem fordult elő. Ha Vali nem volt, akkor a gyerekek se, azt már megszokta, valahogy lelkiismerete el is fogadta. Tudta, hogy ha részeg, kifordul önmagából. Sokat fogadkozott Valinak, hogy nem nyúl a pohár után többet, és majd összeszedik magukat valahogy. Eddig még nem sikerült az ígéreteit valóra váltani, és most, ezen a reggelen rádöbbent, hogy talán már soha ...

Vilhelem Margareta: Mesterember----2. [ 3 részes] [ÚJ]
Mire a dér lehullott, behozta első munkáját. Az apja feltette szemüvegét,nézte hol a fiát, hol a művet s mintha valaki mellbe vágta volna,hosszú ideig nem tudott szóhoz jutni,mert különben ötvösmunkának legfeljebb azért lehetne nevezni, mert ezüstből van, de egyébként? Minden mesterségnek megvannak a törvényei ,az ötvösmesterségben ezek nagyon szigorúak. Az alakot fel kell öltöztetni, virággal, cirádával minél gazdagabban, dúsabban díszíteni. A szemlélőt kö...

Tóth Lászlóné: Hűség/4. [ÚJ]
Ilike Istenhívő asszony volt, naponta imádkozott, hogy az Úr ajándékozza meg őket gyermekkel, hiszen tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka. Nem az kapja, aki akarja, hanem az, akinek a Teremtő adja. Édesanyjának feltűnt a lánya boldogtalansága, amit a kedvességével igyekezett leplezni, de az anyai szem mégiscsak észre vette. - Kislányom, nagyon sovány vagy, nincs elég ennivalótok? - Kevés van, mint mindenki másnak, de azért nem éhezem, látja, kettőnkre is tudok főzni....

Kui Janos: Találkozások 2. [ÚJ]
Maróti belefáradt a küzdelembe. Letöltötte a műszakot, és meghozott egy olyan döntést, amelynek megvalósításában, maga sem bízott. Kezdte értékelni a fia törekvését. Megpróbálta elérni, hogy a fia úgy nézzen rá, mint azelőtt. Nem volt nehéz dolga. Kálmán csendes, szófogadó fiú volt. Meghallgatta, amit az apja mondott, s nagyobb részt, el is fogadta. Jellemzőit az anyjától örökölte, aki hallgatag, keveset beszélő, de mélyen gondokozó asszony volt. Tudta, hogy a fia bárhol megállja a helyét,...

Auerbachné Tóth Katalin: Mia és Rudolf - I. [ÚJ]
I. Egyszer volt, hol nem volt, a régmúltban volt idő, amikor még az angyalok, a szellemek, a dzsinnek, a törpék, az alakváltók, és az egyéb csodás teremtmények még békében éltek a földön az emberekkel. Egymás mellett, békében egymással. De ez a béke egyszer csak odalett, és az emberek ki akarták maguknak sajátítani a Földet. Vadásztak mindenkire, aki csodás képességekkel bírt, és ha a csodás lények nem akarták a saját bukásukat, kénytelenek voltak rejt...

Vilhelem Margareta: Mesterember----1 [ 3 részes]
Lélek nélküli és sivár volt az éjszaka, mint a vak ember tekintete. Sötétség és hallgatás ülte meg a várost és a városon túli hegyeket. Senki sem tudta hol vannak a csillagok, nem világított a, hó. A zúzmarás fák és a fagyos levegő éterien finom zenéje helyett ijesztő hallgatás uralkodott. Rongyos, ón színű fellegeket cibáltak a magasban a szelek s a házakból itt-ott kiszűrődő szegényes világosság csakhamar feladta a reménytelen küzdelmet s beleveszett az egyhangú korom színű...

Tóth Lászlóné: Hűség/3.
Ilike szerette volna boldognak látni Zolit, aki gyermekként veszítette el az édesanyját, édesapja pedig nem vállalta a nevelésük, így sokadik gyerek lett az egyik rokoncsaládnál. Tizenkét évesen már vitte a péksüteményeket a házakhoz, melyet nagybátyja - akinek a családja befogadta - az éjjel sütött. Ráadásul férje imádta a gyerekeket. Képes volt hintát állítani az udvaron, hogy a rokon- és szomszéd gyerekek játszhassanak. Ilike is hallgatta eleget a gyerektémát, mert mind...

Kitti: Ötödik parancsolat 3.
Vali sebesen lépkedett. Gondolatban elvégezte az összes munkát, amit magának kiszabott. Csak gyorsan, hamar, hogy végezzen, mire Pista újra előkeveredik. Addigra ő már messze jár majd. A kútból felrántotta a döglött madarakat és cipelte a házba. Elképedt a nappali látványon, pedig éjjel is érezte, mire számíthat majd. Kezdte a földről takarítani a mocskot, majd a falról, miközben a kopasztáshoz begyújtva forralta a vizet. A sparhert ontotta a meleget magából. Kis lavórban vett vizet maga elé, amiko...

Hodos Éva: Nagyapó meséi 2. (Erdei történetek - a nagyravágyó nyulacska
II. fejezet ("A barátság akkor szép, ha saját fajtáddal tartod, ellenkező esetben meglepetések érhetnek...." részlet az Erdei intelmek című kiadványból) A nyúlvacok meleg volt.. és puha.. Nyúlanyó korán ébresztgette nyulacskáit: - Ébresztő, álomszuszékok! - suttogta. - Nagy nap ez a mai. Indulnunk kell a tisztásra, hogy megismerjenek benneteket az erdő lakói. A kicsik kíváncsian nyitogatták szemecskéiket: - Miért kell ilyen korán felkelni? Egyáltalán mi...

Rajnai Rotter Csaba: Csongor (regény részlet)
Előhang A nap lassan közelített a park fáinak csúcsához. Fénye bágyadttá vált, s az alkony előtti párásságon átszűrődve langyosan simogatta tarkómat. A móló tövénél üldögélve lestem a horgászbotok kapásjelző karikáit, hátha erre téved egy keszeg, vagy netalántán egy ponty, és felvéve a neki szánt csalit kifeszíti a vízbe merülő zsinórt. Sajnos már több mint egy órája hiába vártam az érdeklődést, lassan már kezdem elunni a várakozást. Ahogyan tekintetemmel a homályba vesző somogyi pa...

Vilhelem Margareta: A lány esete a rablóval ------ 3 .része [utolsó]
Mindent, amit ember érezhet, végigélt a lány ezen az éjszakán. Egymást váltották fel benne a düh, a megalázottság és a szégyen érzése a megbocsátással és szeretettel, összetörten, szomorúan ébredt. Kedvetlenül fogott a takarításhoz. Később a fiú is bejött. Köszöntek egymásnak, Laci leült a díványra. A kezeit nézte, de nem szólt, csak néhány perc elteltével dünnyögött valamit. Hogy többé nem viszi magával a konyhakulcsot, este korán hazajön, majd csönget. - Jó - mondta a lány. - Ki kellene d...