Vilhelem Margareta: A király és a szép ember---mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt ezen a világon egy ember. Olyan szép volt az az ember, hogy hét világra szállott az ő szépségének a híre.
Meghallja ezt a király is. Ügy elfogja a kíváncsiság , hogy néz ki egy világszép ember, hogy királyi levelet küld hozzá, hogy jelenjék meg nála.
Jól van, hát királyi meghívás, királyi megtiszteltetés, felszedelőzködik s útnak indul a király elé tiszteletet tenni.
Alig hogy elment egy-két óra múlva eszébe jutott ,hogy otthon felejtette a meghívó levelet és hamar visszafordul . Hát visszamegy ízibe a levél után, mert hátha anélkül be se engedik a király színe elé. Alig ér haza, hát látja, hogy az ő felesége, már ilyen hamar javában szerelmeskedik az ő rút fekete cigánykocsisával.
Úgy megbúsul a világszép ember, hogy neki olyan erkölcstelen felesége van, hogy borzalommal telik meg lelke.
Csak annyi, hogy mire a királyhoz ért volna, a felesége miatti nagy búbánat, keserűség, s a hosszú út is. úgy elhervasztották, hogy a király sehogy se akarta elhinni, hogy csakugyan ez volna-e az a világhírű szép ember.
Azt mondja, hogy:
- Én egy hétig való jó szállást, adok neked s ételt rendelek, hogy a hosszú úttól magadhoz térj, de ha akkor is csak így nézel ki, mint világ csalónak fejedet vétetem.
Avval a világszép embert beteszi egy ékes szép szobába, pihenőre, jó kosztra. De csak búsult ott is úgy a szegény csalódott ember, hogy az első nap még az ablakon kibámulni sem volt kedve. A második nap mégis annyira megerősítette magát, hogy csak odalépett az ablakhoz, s hát az ő szobája alatt volt a királyi szép virágoskert. S amint ott gyönyörködött a szebbnél szebb virágokban, lát egy éppen olyan csúnya szerecsen kertészt, mint az ő világcsúf cigánykocsisa.
Egyszer hát megy a királyné nagy díszesen végig a virágok között. Csak elébe áll az a rút szerecsen kertész. Nagy ízibe átöleli a karcsú derekát. Egy perc alatt bemennek egy virág házikóba s elkezdenek szerelmeskedni
- Ejnye no, gondolja magában, hát még a királyné is ?!.
-Hiszen akkor az én feleségemmel nem is olyan nagy az az egész dolog.
Úgy megvigasztalódig, megjön a kedve, hogy nemcsak ő egyedül a megcsalatott férfi ezen a világon.
Olyan farkas étvággyal evett, hogy már a harmadik napra egészen visszaállott a maga valóságába. Nézi magát a királyi földig érő tükörben. Hát még jobban tetszik magának, mint annak előtte volt, ö biza egyet se búslakodik annál többet, hanem koppant a király ajtaján s a szabadra ízibe belép.
Amint a király meglátta azt az előtte álló ragyogó szépségű, igazában világszép embert, szeme, szája elállt a csodálkozástól, úgy meglepte.
- Na! te világszép ember, én király vagyok, de életem napjában soha nem láttam ilyen szépséget, amilyen te vagy. Csak azért is most együtt ebédelünk.
- Hanem mondd meg nekem azt, hogy mi okozhatta nálad azt a hirtelen való nagy változást?
-Ezt biza, felséges királyom, csak egy lépés.
- Csak egy lépés, csak egy lépés, furcsa egy lépés lehetett . Mutasd meg nekem azt a lépést.
- Meg én aztán az ebéd után, felséges Uram, hogyha kívánja.
Jól van! megebédelnek ott nagy fenségesen, még rá is gyújtanak egy-egy szivarra. S ekkor beviszi a királyt az ő szobájába, leülteti a királyi bőr kanapéra s azt mondja:
-Én is ott ültem a tegnap ebéd után s onnan léptem egyet ide az ablakig, lépjen felséged is s nézzen le a virágoskertjébe. Megteszi a király.
Hát éppen megy végig a királyné a virágútakon nagy díszesen. Csak elé áll az a rút szerecsen kertész, derékon öleli a karcsú királynét, bemennek a virág-házikóba s elkezdenek szerelmeskedni.
- Én is pont így jártam otthon- mondja a szép ember -mint most felséged járt.
- Visszaszaladtam az otthon felejtett királyi meghívó levélért s én is így találtam a feleségemet az én éppen ilyen rút cigány kocsisommal, mint ez a szerecsen! Ezért csúnyultam meg , amíg ideérkeztem.
- Itt megláttam a felséges asszony dolgát s elgondoltam, hogyha már a királyné is így teszen egy éppen olyan rusnya kertészével, akkor én minek búslakodjak olyan halálosan. Így szépültem meg újra.
- Na! hallod-e te világszép embere -mondja a király - ha a te feleséged melletted is mással szeretkezik, kíváncsi vagyok megnézni, megismerni, milyen asszony lehet?
- Készülj! holnap útra indulunk hozzád. Másnap útra is indultak. Amint mennek, látja a király, hogy két valaki kapál, de az egyiknek széle, hossza mind egyforma.
- Nézz csak oda, te szép ember, micsoda csodálatos teremtés az egyik munkás ott. Amint közelebb érnek, akkor látják, hogy egy asszony meg egy ember kapálnak. Hanem az embernek a hátára egy szekrény láda van felkötve.
Odamegy nagy kíváncsian a király a szép emberrel. Kérdi a király a szegény embertől hogy hát mi az Isten csudájának tartja azt a nehéz szekrény ládát munka közben is a hátán? Azt mondja rá az ember helyett az asszony gyorsan pergő nyelvvel:
- Abban vannak az én finom, drága ruháim s azért hordja az apjuk örökké magánál, mert ha elhagyjuk magunktól, ebben a rossz világban még el találják lopni. Azt mondja a világszép ember:
- Nyittassa fel, felséges király, hadd lássuk azt a drága szép holmit.
- De azt bizony nem nyitjuk fel senki kedvéért - pattogott az asszony, -hogy még bámulják az urak, vagy kicsodák.
- Erre a király még kíváncsibb lett, hogy ugyan mit félthet az az asszony.
Kardot ránt s ráparancsol az emberre, hogy helyből oldja le a hátáról s nyissa fel, ha kedves az élete. Hát csak annyi, hogy leteszi az embert s felnyitja a ládát. S hát csodák csodája egy eleven legényember ugrik ki a ládából.
Összenéz a király a világszép emberrel s azt mondja neki:
- Tudod mit te világszép ember? Az asszony, úgy látszik, mindig csak asszonynak marad.
- Én hazamegyek, te is menj haza s örvendjünk, hogy a mi feleségeink nem hordoztatják velünk a szeretőiket.
így volt biz ez s igaz volt. Láttam én is, úgy, mint most. S ha nem hiszik, járjatok csak a végire.

Vége.
6081
varonklari - 2019. július 04. 15:06:27

Drága Babu!
Remek meseíró vagy! Mindig meg tudsz lepni, és örvendeztetni.
Gratulálok szeretettel: KláriRose

6191
Magdolna43 - 2019. július 03. 10:43:41

Kedves Babu!
Élmény volt olvasni nagyszerű mesédet, a végén jót nevettem.
Sok szeretettel gratulálok,
Magdi

6266
Katinkakata - 2019. július 02. 22:08:26

Drága Babu!

Szeretettel gratulálok igazán egyedi mesédhez. Kíváncsian vártam a végét, - nem csalódtam benne, sőt, jót derültem rajta RoseKata

5548
babumargareta - 2019. július 02. 21:08:56

Draga Marika !
Nagyon orvendek latogatasodnak !
Szeretem a meseket ,most legujabban ezekkel foglakozom!
Nagyon szepen koszonom kedves soraidat !.....BabuSmile

5548
babumargareta - 2019. július 02. 21:07:12

Kedves Tibi!
Nagyon köszönöm a látogatást !
Örvendek ,hogy tetszett a kis mesike !
Szeretettel.....BabuSmile

5548
babumargareta - 2019. július 02. 21:04:17

Drága Szabolcs !
Nagyon megtiszteltél! Örvendek ,hogy újra látom a fényképedet !
Köszönöm szépen kedves soraidat !
Sok szeretettel ölellek .....BabuSleepy

2720
bigeszab - 2019. július 02. 20:17:23

Gratulálok, kedves Babu, a szépen megirt mesédhez!
Szeretettel: Szabolcs

6452
Szaipne Kiss Maria - 2019. július 02. 20:11:56

Draga Babu! Nagyon tetszett. Annyira, de annyira
jo, csak ezt tudom irni.
Szeretettel: MariaHeartRose

5567
Mirage - 2019. július 02. 11:01:31

Kedves Babu !
Mese,mese fuss el véle,kimagasló fantáziádhoz
szeretettel gratulálok
Tibor

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.