Kedves Látogatók! Magazinunk internetes oldalát hosszabb fejlesztést követően 2020. október 3-án egy megújult oldalra költöztetjük. Az adataitok költöztetése meg fog történni, személyes profil, írások, hozzászólások az új oldalon is elérhetőek lesznek, azonban privát üzenetek, fórum beszélgetések és üzenőfali beszélgetések átköltöztetésére nincsen lehetőség! Kérjük, ha ezekben van számotokra fontos információ, mentsétek el magatoknak 2020. október 2-ig!
Továbbá kérünk mindenkit, hogy a profilban beállított e-mail címet ellenőrizze, változás esetén a profilját frissítse.!
További részletek az emailben kiküldött tájékoztatóban! Üdvözlettel: Szerkesztőség

Vilhelem Margareta: Karcsi a csavargó- novella 1 része [2 részes]
Karcsi a csavargó, tétován állott meg a Görbe utca 4-es számú telek előtt.
Május 10-én kellett volna idejönnie, éjfél után három órakor.
Mint négy év óta minden esztendőben. Ezt az évfordulót eddig pontosan betartotta, ha beteg volt, ha részeg.
Most mégis késett tíz napot.
Már októberben híre járt, hogy az öreg házat lebontják. A telket egyesítik a szomszédos telekkel s valami nagy vállalati épületet húznak
föléje..
A csavargó mende-mondának hitte. Sok Somodi nemzedék nőtt fel ebben a házban s a Görbe utca nem is Görbe utca a Somodi ház
nélkül.
És Karcsinak el kell ide jönnie minden esztendőben május 12-én,
éjfél után három órakor. Mint a gyilkosok a bűntett színhelyére.
Karácsonykor meg is mondta Ferinek a barátjának:
- Szó sem igaz. Ott áll. Javíthatatlan pletyka vagy.
A Feri csorba száját rányitotta gúnyosan:
- Mit hencegsz a rongyaidban?!
Karcsi a csavargó restellte, hogy Feri még az alvilágban sem tudott leszokni a pletykálkodásról.
Feri! Feri! Aki nem tud verekedni,
annak ne járjon a szája! A bot szorult a kezében, de nem ütötte meg.
Idegenek is mozgolódtak az utcán. Az úr koldus sorsban is úr. Ne legyen züllött,
senkik mulatságára..Különben csendes utca volt a temető közelében.
S lám a társának mégis igaza volt. Most mit csináljon? Mit csináljon!
Pedig ez a tél nem is volt olyan rossz tél, mint a többi. Egy délelőtt Bordy az ügyvéd megszólította:

-Nézd Karcsi -boldogult anyádnak egy régi adósa törleszteni akar.
Ezerkétszáz lejről van szó, havonta kétszáz lejt fizet. Minden elsején átveheted a részletet,
nálam az irodában.
- Kérlek - mondta Karcsi a csavargó.
- Kérlek. Hagyd a portásnál,
sok a dolgod, tudom.
-Ne zavarjalak. Kérlek, kérlek. Köszönöm.
Schuller is behívta egyszer a boltba és 500 lejt adott neki.
- Jaj igaz - mondta Karcsi a csavargó - ez ugye a százalék,a mozigép után, amelyikre én küldtem vevőt?

Bélától vett egy télikabátot, ötven lejt fizetett érte. Néha leveleket hordott szét napszámban
favágó gépet is szerzett egy-két helyre. Ajánlott itt-ott megbízható cipészt, új kurta kocsmát, közvetített egy antik vitrint.

Lapátolt havat éjjel és egy bodegának a kirakat ablakán átfestette a reklám sörös poharat,a kiflivel és pereccel
A bodegás a kialkudott bért megtoldotta egy üveg igen finom seprő-pálinkával.

Néha felbicegett a vén girbe- görbe fasoron a Somos tetőre. Nézegette a száguldó
autókat a sétáló párokat. Tekintete óvatosan,de biztosan megpihent
karcsú bokákon.

Meg aztán ott volt a nagy vendéglő.Egy -egy régi barát behívta egy pohárkára.
Kicsit talán büszke is volt ilyenkor magára, mert arra gondolt, hogy ő bezzeg milyen tapintatos,mert soha sem kért volna meg senkit,hogy fizessen neki egy pohárral!Hányszor fordul elő, hogy amikor megpillantja messziről valamelyik régi barátját,
vagy azóta emberré lett ifjú urat, amint közeleg bókolva kis fruska balján,
félrehúzódik mielőtt észrevehették volna, beáll
egy-egy fa mögé, kapu aljába, hogy ne lássák borostás állát, éhségtől megtágult
szem gödreit, s a rongyait.
Napos délelőttökön szívesen fölvánszorgott a város tetején díszelgő Somos tetőre.
Szívesen nézegette az autóban ülő úri családokat kis gyerekeikkel vigan .
A sok fát a kis színes vonatot ami a gyerekek kedvenc szórakozása volt.

Farsang idején úgy készült hétről hétre a bálba, mint a férjhez adó lányok..
Számolta a napokat: mikor lesz szombat?
És szombaton megborotválkozott, leporolta rongyait, csupasz nyakára felkötötte régi szmoking nyakkendőjét és este tíz óra tájban
meghúzódott egy kapu árnyékában. Innen leste a taxikat, a belőlük kilebbenő estélyi-ruhás, bundás hölgyeket, gavallérokat.Megbírálta a férfiak járását, a mozdulatukat, ahogy karjukat nyújtják a hölgyeknek,
ügyetlenkedéseiket, s bántó viselkedését egy-egy rnodernkedő fiatalembernek.
Kis női ezüst cipőről, elővillanó harisnya színéről,
tipegésről kialakította magában a nők jellemét, érzelmi állapotát s eldöntötte,
hogy vajon szerelmes szívet visznek a báli éjszakába, vagy kegyetlen
uralmi vágyat. Egy kis fodor, mely kibuggyan a prémek alól,elymeknek halk zizzenése elég volt, hogy képzeletében kirajzolódjék a
bundába rejtett "nagy estély" teljes pompája.

Sok kifogásolni valót talált a mai társadalmon.
Hogy az idősebbek közül sokan olyan nehezen
tudnak beletörődni leegyszerűsödő élet körülményeikbe s hogy mások viszont,
akik megengedhetnek maguknak többet, hangosabban hordozzák hangjukat,
fejeket átnézve mindenkin És hallja azt is, hogy a fiatalok zsúrjain a bájos
tréfa gyöngéd enyelgések helyett az elvek és elméletek fölötti meddő vita uralkodik..
A báli éjszakák a társadalom szó helyébe a "társaság"ot idézték fel benne és mindazokat az édes, ellemes dolgokat, amik ebből a

szóból következnek. Amikor az autók érkezése megszűnt, s a vendéglőből kiszűrődő tánc muzsika jelezte csupán a báli éjszaka gyönyörűségeit,
akkor volt csak igazán boldog Karcsi - a csavargó.


Felültette a kiszűrődő zene hullámok hátára képzeletét és
szabadon nyargalt abban a világban,amit olyan nagyon-nagyon szeretett,
s amitől hitte, nem azért kellett elszakadnia, családjától.
Mert már szegény apjával és nagyapjával is a pálinka
végzett, hanem: ki kellett szakadnia belőle, amikor az kezdett átalakulni,
és annak képeit nem tudja elfelejteni.

Csodálatosak voltak ezek a a magányos báli éjszakák,
rongyosan, fázósan a sötét kapu aljban.
Senki beléjük nem mocskolhatott, hamis hangok belé nem
sikíthattak és a melléhez szorított ásványvizes palackból a pálinka gőzök
pezsgővé magasztosulva gomolyoghattak föl duzzadt, lila ajkai köré.
Sokszor hajnalig álldogált, topogott, dörzsölte kezeit a kapu árnyékában
s volt úgyis, hogy valaki pityókás régi ismerős a hajnalpírban felismerte,
beinvitálta rejtett butikba egy-két pohár pálinkára. Elbeszélgettek
régi bálokról, s hogy mi újság ott fönt, Görbe utca 4 szám alatt. Ilyenkor
néha dúdolgatott is, vagy elsírta magát.

Karcsi a csavargó restellte a könnyeit. Vallotta mindig, hogy a legnagyobb
urak az angolok. Ők sohasem sírnak. Jó volna eltanulni, hogyan
kell ökölbe szoruló marokba belefojtani a lélek gyötrődéseit.
Szerelmi kalandjai is voltak Karcsinak,amolyan gáláns kalandok.
Futó ügyek. Egyszer hetekig hordta magában egy gimnazista lány mosolyát,
máskor nap-nap után lesett egy ablakot, ahonnan törékeny vonalú
kezek ráztak a fejére hatalmas törlőrongyot. Az utca lányról, aki kidagadt
sebes lábait mosdótálban egyszer megáztatta, elfeledkezni többé nem tudott.
És rettentő büszke volt arra, hogy egy napon a nőcsábász Tihamérnek
megmondta a véleményét. Tökrészeg volt akkor ő is, Tihamér is.
Karcsi szeretett misére járni. Nagy, ragyogó templomokba,
kicsit késve érkezni, amikor égi pompáját az orgonbugás ráönti a
hívők szívébe , s asszonyok, férfiak, gyermekek térdre borulnak Isten tenyerének
súlya alatt. A mise végét jó ideje nem várta meg. Egyszer egy
idegen úr, a kiömlő sokaságból pénzt csúsztatott a markába. Azóta
sohasem várta be a mise végét, de ha akadt a zsebében egy-két lej, odavetette
valamelyik templomi koldusnak. Az úr mindenütt úr. A pokolban
is.
Egyszóval, ez a tél, tekintettel Bordy ügyvéd úrra, a Schuller ötszáz
lejére, a téli kabátra, a báli leskelődésekre, futó ügyekre, vasárnapi
misékre - nem is volt olyan rossz tél, mint a többi. Dagadt lábain könnyebben
csoszogott, néha teljes hét is telt el úgy, hogy nem esett össze részegen
az utcán. Nem csoda, hogy amint fogyott a tél, úgy növekedett
benne a reménység, hogy május tizenkettedikén, éjfél után három órakor
a Görbe utca 4 számú háznál majd rendbe jön minden.{ vége az első résznek]
5548
babumargareta - 2019. július 25. 18:25:37

Draga Szabolcs !
Kedves vagy ,hogy mindig benezel hozzam!
Ez az iras nem is olyan kitalalt tortenet !
Egy kedves szomszedom emlekere irtam aki vegul is a
bokrok lakoja lett es nem erte meg ,hogy lassa mit is
epitettek a Gorbe utca jobb oldalan !
A 4-es szam es 8-as szam kozott egy hatalmas epulet notte
ki magat !
Nagyon szepen koszonom a megtisztelo latogatasodat !
Olellek szeretettel.....BabuIn Love

2720
bigeszab - 2019. július 24. 22:33:59

Kedves Babu!
Szeretem ezt az írásodat, a stílusát, ahogy elmerül a múltban, ahogy megidézi a régi időket, s az elkerülhetetlen változásokat.
Szeretettel gratulálok!
Szabolcs

5548
babumargareta - 2019. július 24. 19:12:17

Drága Magdika!
Nagyon szepen koszonom ,hogy olvastad !
Ez a tortenet egy volt szomszedom emlekere irodott !
Sok szeretettel....BabuSmile

6191
Magdolna43 - 2019. július 24. 11:36:05

Kedves Babu!
Érdeklődéssel olvastam, szépen megírt történetedet.
Ahogyan Karcsi az utcán csavargóként is ragaszkodik az elveihez, miszerint " Az úr mindenütt úr, még a pokolban is "
Köszönöm, hogy olvashattam, kiváncsian várom a folytatást,
Szeretettel gratulálok,
Magdi

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.