Kedves Látogatók! Magazinunk internetes oldalát hosszabb fejlesztést követően 2020. október 3-án egy megújult oldalra költöztetjük. Az adataitok költöztetése meg fog történni, személyes profil, írások, hozzászólások az új oldalon is elérhetőek lesznek, azonban privát üzenetek, fórum beszélgetések és üzenőfali beszélgetések átköltöztetésére nincsen lehetőség! Kérjük, ha ezekben van számotokra fontos információ, mentsétek el magatoknak 2020. október 2-ig!
Továbbá kérünk mindenkit, hogy a profilban beállított e-mail címet ellenőrizze, változás esetén a profilját frissítse.!
További részletek az emailben kiküldött tájékoztatóban! Üdvözlettel: Szerkesztőség

Vilhelem Margareta: Monsieur
A mint a padon összekuporodva, kínnal betűzi a durva fa papírra nyomtatott ponyva regényt, lassacskán kifelejtkezik facér életéből. Viktória hercegnő, London gyöngye a regény hősnője, és Juli, aki csak a megfelelő okmányok híján nem lett utca lány s még a vezeték nevét sem tudta bemondani a rendőrségen, most észrevétlenül átalakul Viktória hercegnővé. Kétes tisztaságú képe, ripacsos keze habfehérré változik, csenevész formája fiús érdes hangja csengő muzsikává.
- A szemem marad - gondolja olvasás közben, mert roppant büszke sötét, mély szemére. Szebbnek ítéli Viktória hercegnő hideg kék szeménél. De démoni sötét szemén kívül mindene megváltozik. Ruhája brokát selyem, réz függője ragyogó briliáns, és mert -amint a regényben olvasható - férfi nélkül a nő nincs felöltözve: maga mellé képzeli Alfréd de Leniére márkit, aki repülőgépen érkezett London gyöngyének meghódítására. Messziről, a liget mutatványos-bódéiból, nyekergő sípládák pacsuli hangja permetez rá, s a közeli fák és bokrok zöld himlős ágai csöndesen borzonganak a tavaszi szélben. Belső láz remegteti őket, mint Julit.
Verejtékes kínnal betűzi az Élet művészek történetét.
Fennhangon tagolja: -Mi a sikerem titka? - kacagott Viktória hercegnő a hódító, meghatározhatatlan korú Alfréd de Leniére márki monoklis szemébe.
- Ő, az én sikerem titka az, hogy nem adom magam, nem, nem, nem!" Három húsos ököl ütéssel jelzi Juli a pad támláján, hogy ezentúl nem, nem, nem .. . elég volt.
- Bántott téged az a pad, hogy ütöd? -szólal meg mögötte egy idegen férfi hang.
Juli fölvetett fejjel hátranéz. Idegen, szálas alak áll előtte, meghatározhatatlan korú, mint Alfréd de Leniére, csak egy kicsit mégis más.. . és Túli büszkén lenézi, fejétől talpáig.
- Phű, - mondja és tovább olvas. De a férfi fölé hajol.
- Szépség, - röhögve, - mit olvasol?
- Viktória .hercegnőt
- Regény?

- Ejha,- kacag a legény, - talán grófné vagy?
- Hercegnő vagyok, ha tudni akarja! Mehet!
Most már teli szájjal nevet a ligeti lovag, s ahelyett, hogy megkerülné, átveti magát a pad támláján: egyenesen Juli mellé zöttyen ülőhelyzetbe.
gát a pad támláján: egyenesen Juli mellé zöttyen ülőhelyzetbe.
- Tetszel nekem, te lány. Hogy hínak?
- Mi köze hozzá.
- A nevem?
- A neved is
Juli hetykén felüti fejét.
- Viktória vagyok!
- Hűha, -kacag a férfi, - de csodálatos neved van. Hol szerezted ?
- Itt.
- Abból? No csak halljam
- Hagyjon.
- Így na!
- Nem!
- De csókot csak adsz?
- Nem!
- Neeem? Nekem? Tudod, ki vagyok én?
- Munkás. - Frászt! -Okos fiú" vagyok.
- Zsebmetsző?
A csavargó legény válasz helyett belehorgonyozza tekintetét Juli sötét szemébe. A sok pénzt sejtető nézés elől Juli elfordul.
- Hozzám jössz feleségül?-kérdi a legény
- Van jó lakásom.
- Hány szobás?
- Egy. De konyhával.
Phű! - kacag szemébe Juli. - Mehet!
-Mit akarsz? Minden nap eszel, iszol, alszol.
-Nem kell.
-Kapsz selyem ruhát
-Mese.
-Esküszöm.
- Hamisan.
-Cipőt kapsz, harisnyát, finom zsebkendőt, Brosst parfümöket, szagos szappant.
-Mit akarsz tőlem?
-Csókot.
-Nem, nem, nem! Nyughasson!
A legény eddig tréfára vette a húzódozást, most ráncok ugranak sötét, kiélt arcára. Leveszi sport sapkáját. Pomádés fekete haját lesimítja.
-Te bolond, - mondja lassan, - velem nem szoktak a lányok kukoricázni. Ne mókázz. Együtt megyünk a vásárba.
- Minek? -von vállat Juli. - Hogy én fizessek?
-Én fizetek, hé!
- Miből?
Nézd - mondja a legény és egy csomó bankót szed elő.
-Befizetek neked a ringlispílbe.
Juli az ölében heverő könyvre néz. Életművészek. (Egy hercegnő izgalmas regénye.) Nem felel. Meglegyinti a jó körforgás elképzelt szédülete.
A legény már érzi, hogy előbb rosszul beszélt: a mindennapi ételt, italt, ágyat, a selyem ruhát, cipőt, harisnyát meg parfümöket nem hitte a lány, de a ringlispílt hiszi, mert az hihetőbb is. Csak tíz fillér egy menet.
- Kétszer fizetek be, egymás után!-mondja gyorsan és feltartott ujjal -kiköti - de előbb csókolj!
- Előbb fizessen be, - néz rá Juli s a könyv egyidejűleg kihull öléből. Egy kis pocsolya közepébe ragad.
-Hogyisne, hogy meglógj! - bizalmatlankodik a legény. - Ha előbb csókolsz, befizetek. De hagyd mán azt a vackot, minek a! - és cipő sarkával mélyen sárba tiporja a könyvet, mielőtt Juli fölvehetne.
Fél óra múlva szétzilált haját, lógó ruháját rendezi Juli a padon és nagyokat rugdos közben a sárban ázó könyvbe.
-Viktória hercegnő is okosabban tette volna.
-Honnét tudod, hogy ő nem tette meg? - mondja a legény-végig olvastad?
- Olvassa a fene! Ha a végin mégis megteszi, mit érdekel! Azt én is tudom! - s a férfi felé csippent; elismerést vár.
-Az csak bólint s hívja. Útközben cigarettát sodor.
- Izé- hogy is hívnak? - kérdi vontatottan.
-Julinak, - tapad oldalához a lány. -Juli a nevem.
-Juli vagy? No lám. Ez legalább rendes név.
A mutatványos-bódék zaja mind közelebb hallatszik. Juli izgatottan magyarázza, hogy ő lóra fog ülni a ringlispílen, mert míg a gép körberohan, a ló még egy mozgást tud, előre és hátra: így, és kacagva mutatja a ledér ütemet, egy, kettő, egy, kettő.
De szájára fagy a kacaj. Csak annyit lát, hogy a legény hirtelen meglép mellőle, s kiugorva a fő -útra, káprázatos ügyességgel felszáll egy robogó villamosra.
A kopár bokrok közül visszaszáll harsány kiáltása:
-Szervusz Juli! Aztán ne szidd az anyám istenit!
A cserben hagyott Juli nem szitkozódik, csak áll, áll hosszú ideig a ligeti csöndben. A villamos robogása már rég elenyészett, új, érdektelen villamosok jönnek és mennek. Messze autó tülköl. Itt-ott a zöld himlős fák között kigyullad egy-egy kékes fényű lámpa.
Most lassan fölnyúl a füléhez, mert nagyon könnyűnek érzi. Nincs benne a fülbevaló. Azt a kis vacak réz karikát is elszedte tőle az a...
- Piszok - mondja csöndesen, és föld felé horgadó testtel visszafele visszacsámborog a padhoz. Itt bámul egy kicsit, aztán nehezen lehajol, térdre ereszkedik s kiássa a sárból az Életművészek regényét. Minden lapját külön letörli, megtisztítja, majd leül és verejtékes kínnal, félhangosan betűzi. "-az én sikerem titka az hogy nem adom magam, nem, nem, nem!"
6482
rozsa koncz - 2019. november 01. 12:32:44

Szia Babu!
írásoghoz gratulálok Rózsa.HeartRose

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.